• Yrittäjät
    Merja ja Jani apunasi
  • Tarvitsetko sinä tai tarvitseeko läheisesi apua arjessa selviytymisessä?
  • Hoivavilla oy on Trafin hyväksymä koulutuskeskus

Hoiva Villa Oy on vuonna 2014 perustettu sosiaali- ja terveysalalla toimiva yksityinen kotihoidon palveluja tuottava yritys. Yritys on ilmoitusvelvollinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta aluehallintovirastolle. Hoiva Villa Oy tarjoaa korkeatasoisia kotipalveluita ja kotisairaanhoitoa asiakkaan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin suunniteltuna ja mitoitettuna. Ihmisten auttamisen lisäksi haluamme rohkaista ja kouluttaa ihmisiä auttamaan muita. Tarjoamme SPR:n koulutusohjelman mukaisia ensiapukursseja yhteisöille, yrityksille ja yksityisille henkilöille. Olemme myös Trafin hyväksymä koulutuskeskus.

Kodin merkitys on meille suuri, se on turvasatama ja tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Tuttu ympäristö ja kertyneet muistot tekevät kodista rakkaan ja parhaan paikan asua ja elää. Omassa kodissa asuminen voi muuttua iän, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi haastavaksi.

Turvattomuuden ja yksinäisyyden tunteet voivat nousta pintaan. Tällaisessa tilanteessa ihminen tarvitsee tuekseen toista ihmistä, ymmärtäväistä ja turvallista hoitotyön ammattilaista. Meille on sydämen asia tukea ja auttaa arjessa selviytymistä haasteista huolimatta. Jokainen ihminen on arvokas yksilö ja tarvitsee yksilölliset tarpeet huomioivaa palvelua. Haluamme taata asiakkaillemme laadukasta ja ammattitaitoista palvelua suurella sydämellä.